Inloggen

Laatste nieuws
Lees hier het laatste nieuws
Terpsichore heeft op zaterdag 1 maart tijdens de carnavalsintocht de Zilveren Uil in ontvangst mogen nemen. 

Tijdens een druk bezochte bijeenkomst bij zaal Van Haandel werd Terpsichore door de president van de carnavalsvereniging "De Uilen van Empeldonk" geroemd om haar jarenlange inzet voor de Erpse gemeenschap. 

Hieronder volgt de toespraak van de president:

In het voorjaar van 1979 werd het Erpse jongerenkoor opgericht. Het initiatief hiertoe kwam van de zijde van de liturgische werkgroep, samen met pastoor Rombauts, die enkele maanden daarvoor als pastoor in de Erpse parochie werd geïnstalleerd. Een oproep in de Erpse krant in maart 1979, waarin melding werd gemaakt van dit initiatief, leverde erg veel belangstelling op en de eerste repetitie op 27 april 1979 in de aula van de (voormalige) Mariaschool werd zeer druk bezocht. Herman Kolkman werd de eerste dirigent en Tinio van Son zou de pianobegeleiding voor zijn rekening nemen. Helaas zijn beide niet meer onder ons.

Het koor had als primaire doelstelling het verzorgen met woord en gezang van de Heilige eucharistieviering op de laatste zaterdag van de maand. De samenstelling van het koor veranderde behoorlijk in de eerste jaren. Het ledenaantal fluctueerde nogal. Daar waar in de eerste maanden het ledental op meer dan 60 personen stond, was dit aantal in 1986 gedaald tot een absoluut dieptepunt van 13 personen. Toch wist zich het koor in die moeilijke periode overeind te houden en groeide het ledenaantal daarna weer gestaag. De gemiddelde leeftijd steeg ook, waardoor er niet echt sprake meer was van een jongerenkoor. Besloten werd de naam te veranderen in “Terpsichore”, die in de Griekse mythologie bekend staat als de muze van o.a. de lyrische poëzie en die beschouwd werd als de beschermvrouwe van het koor. In de naam klinkt ook zoiets als “Het Erpse koor”.

Nu, bijna 35 jaar later is het koor sterker dan ooit en onder de bezielende leiding van dirigent Ton van Erp en het combo bestaande uit pianiste Mieke Bouwman - van de Ven en gitarist/pianist Jos van Wanrooij, wordt menig muzikaal hoogtepunt ten gehore gebracht in de mooie Erpse kerk. Ook het samenstellen van de viering met eigen aansprekende en bij het thema passende teksten in een in eigen beheer gemaakt misboekje wordt nog iedere maand gedaan, al bijna 35 jaar lang. De hoogtepunten die er zeker elk jaar uitspringen zijn de nachtmis met Kerstmis, de Oudjaarsmis en natuurlijk de viering op Carnavalszondag.

Ook worden op verzoek met regelmaat gastoptredens verzorgd op diverse plaatsen in de regio en ook daarbuiten. De enthousiaste zangers en zangeressen proberen elke keer weer een muzikaal kwalitatief goed optreden te verzorgen, en daarvoor wordt er elke maandagavond fanatiek en geconcentreerd gerepeteerd in Ter Aa.

Zij hopen dit ook nog lang te blijven doen en zo als koor hun bescheiden bijdrage te leveren aan onze Erpse gemeenschap.